Privacy statement

Privacy statement Venlo Partners

Inleiding

Privacy is voor Stichting Venlo Partners (hierna “VENLO PARTNERS”) van groot belang. Zij gebruikt persoonsgegevens op een nette en veilige manier. In deze privacy statement legt zij uit hoe zij omgaat met privacy, welke gegevens zij verwerkt en met welk doel. Ook staat in deze privacy statement informatie over de rechten van betrokkene.

Vragen of klachten over privacy kunnen gesteld worden via (info@venlopartners.nl) de betrokkene kan ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Deze privacy statement kan tussentijds worden gewijzigd. Het is verstandig die regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. Deze versie is laatst gewijzigd op 11 september 2020

Identiteit

VENLO PARTNERS is:

De stichting Venlo Partners

Picardie 11 A

5911 BW Venlo (Nederland)

KvK 12048992

info@venlopartners.nl

Welke persoonsgegevens worden gebruikt?

VENLO PARTNERS heeft zowel gegevens ter beschikking die verstrekt zijn door de betrokkene zelf alsook mogelijk gegevens die verstrekt zijn door derden.

Hieronder staat een overzicht van de doeleinden waarvoor VENLO PARTNERS mogelijk persoonsgegevens verwerkt.

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

IP-adres, surfgedrag, type apparaat, internetbrowser

Grondslag:

Toestemming

Bewaartermijn:

Zes maanden na bezoek website

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, e-mailadres, openingsgedrag

Grondslag:

Toestemming

Bewaartermijn:

Een maand na het afmelden bij de nieuwsbrief

Doeleinde:

A/B testing

Gegevens:

IP-adres, surfgedrag, type apparaat, internetbrowser

Grondslag:

Toestemming

Bewaartermijn:

Zes maanden na bezoek website

Doeleinde:

Retargeting, behaviourial targeting

Gegevens:

Surfgedrag, IP-adres, naam, telefoonnummer, e-mailadres, type apparaat, internetbrowser

Grondslag:

Toestemming

Bewaartermijn:

Zes maanden na het evenement of bezoek website

Toelichting:

Onder retargeting wordt niet alleen begrepen het tonen van advertenties aan bezoekers van de website, maar ook het contacteren van deelnemers aan evenementen of leden van de nieuwsbrief om aan hen aanbiedingen te doen.

Doeleinde:

E-mailverkeer

Gegevens:

E-mailadres, e-mails, naam, adres, telefoonnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst, rechtmatig belang

Bewaartermijn:

Zolang als nodig voor dit doeleinde

Doeleinde:

Onderhoud IT-systemen

Gegevens:

Alle informatie die is verstrekt

Grondslag:

Rechtmatig belang

Bewaartermijn:

Zolang als nodig is voor dit doeleinde

Doeleinde:

Customer management

Gegevens:

Alle informatie die is verstrekt

Grondslag:

Rechtmatig belang, toestemming

Bewaartermijn:

Tot uiterlijk één maand nadat de betrokkene de handelsrelatie met Venlo Partners beëindigt, of zolang het nodig is, welk moment het eerste ontstaat

De rechten van betrokkene

De betrokkene heeft de volgende rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens en de verwerking daarvan:

Inzage

Betrokkene mag VENLO PARTNERS altijd verzoeken om inzage in zijn persoonsgegevens. Het overzicht omvat de verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingen en het doel van de verwerkingen. VENLO PARTNERS kan daarvoor een wettelijke vergoeding vragen.

Wijzigen

Betrokkene heeft recht een verzoek in te dienen om zijn persoonsgegevens te wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen en afschermen

Beperken van de verwerking

Onder voorwaarden, heeft de betrokkene recht de verwerking van persoonsgegevens te beperken

Bezwaar

Als VENLO PARTNERS een bepaalde verwerking uitvoert op basis van het gerechtvaardigd belang van haar of een derde dan heeft betrokkene recht bezwaar te maken tegen die verwerking.

Overdracht van gegevens

Betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens te verkrijgen. VENLO PARTNERS verstrekt die in een gestructureerde en gangbare vorm, die eenvoudig in andere gangbare systemen te openen valt.

Intrekken toestemming

Betrokkene heeft het recht gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op die grondslag, zal VENLO PARTNERS die verwerking staken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

VENLO PARTNERS reageert binnen één maand op een verzoek met betrekking tot deze rechten. Dergelijke verzoeken kunnen gericht worden via (info@venlopartners.nl ) VENLO PARTNERS motiveert een afwijzing altijd.

Ontvangers

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Doorgifte aan derde land of organisatie

Het kan nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan een derde in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Regelgeving op het gebied van privacybescherming is in die landen anders dan in Nederland. Daarom maakt VENLO PARTNERS gebruik van het Privacyshield ofwel de EU Model Clauses om de privacy van betrokkenen voor zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is vraag VENLO PARTNERS toestemming om die persoonsgegevens door te geven naar landen zonder passend beschermingsniveau. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken. Een intrekking heeft geen terugwerkende kracht.

Door ondertekening van de privacy statement geeft betrokkene toestemming surfgedrag te delen met partijen in de USA, waaronder Google en Facebook. De USA is een land waarvoor geen passend Privacy Shield geldt.

Cookies

VENLO PARTNERS gebruikt Cookies om het bezoek naar haar website te analyseren, te kunnen adverteren c.q. advertenties toe te staan, en haar website op een deugdelijke wijze te doen functioneren. Cookies zijn kleine (tekst) bestanden die worden geïnstalleerd in het geheugen van een apparaat (computer, telefoon, tablet) bij het bezoek aan een website. De Cookies kunnen het apparaat niet beschadigen. Met Cookies bedoelt VENLO PARTNERS ook vergelijkbare technieken om informatie te verzamelen, zoals device fingerprinting. Momenteel maakt VENLO PARTNERS in ieder geval gebruik van de cookies van Google Analytics, advertentiecookies en functionele cookies.