• Placeholder for Venlo Partners citymarketing Venlo thumb KiiwimiVenlo Partners citymarketing Venlo thumb Kiiwimi

Disclaimer

Venloverwelkomt | Venlo Partners

Disclaimer

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site (www.venloverwelkomt.nl), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Venlo Partners, en worden beschermd door (internationale) wetgeving. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s, of de inhoud daarvan (ook met bronvermelding) waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi)commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Venlo Partners te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De redactie van Venlo Partners spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Venlo Partners aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op wat voor manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of juistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Venlo Partners sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:
• de op haar website verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;

• (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek aan de website, of het tijdelijk niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koppelingen naar websites niet behorende bij Venlo Partners
De Venlo Partners websites kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar website van derden. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. Venlo Partners heeft geen zeggenschap over deze sites. Venlo Partners is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik
Venlo Partners zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. Venlo Partners behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden gebruik te maken.

Toepasselijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op alle webpagina’s van Venlo Partners. Door deze site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Venlo Partners website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u mailen naar info@venloverwelkomt.nl.

Privacy beleid
Het privacybeleid Venlo Partners heeft betrekking op de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens. Deze gegevens kunnen op verschillende manieren door Venlo Partners worden verzameld, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, wanneer u producten of diensten aanschaft, of wanneer u contact opneemt met een van de partners die vernoemd staan op de website. Venlo Partners hecht veel belang aan uw privacy en wij zullen er alles aan doen om deze te waarborgen.

Waarom wij persoonlijke gegevens verzamelen
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om u te kunnen voorzien van actuele informatie en een uitmuntende klantenservice. Aan de hand van uw persoonlijke gegevens hebt u eenvoudig toegang tot onze producten en diensten en wordt u op de hoogte gebracht van speciale producten die wellicht interessant zijn voor u. Daarnaast gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om u op de hoogte te houden van de nieuwste producten, speciale aanbiedingen en andere informatie waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Contact opnemen
Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Venlo Partners, dan kunt u een e-mail sturen naar info@venlopartners.nl. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.