Voormalig weeshuis en Latijnse School

Vanaf 15e eeuw, gevels 1611 en 1820

In 1577 stichtte het vermogende echtpaar De Verwer-Ingenhuys op deze plek een weeshuis. Daarvan getuigt nog de steen met luik voor kledinggiften in de zijgevel. De huidige voorgevel kwam in 1820 tot stand. Tegenover de kerk lag sinds de 15e eeuw ook de Latijnse School. In 1611 werd een nieuw schoolgebouw in Gelderse renaissancestijl opgericht. De wezen verhuisden in de 19e eeuw naar dit schoolgebouw, dat sindsdien Ald Weishoés wordt genoemd.


foto: archief Sef Derkx
Placeholder for WeeshuisWeeshuis
foto: archief Sef Derkx
Placeholder for WeeshuisWeeshuis

Kledingluik

Een sluitsteen met het jaartal 1820 boven de hoofdingang herinnert eraan. Bij dezelfde verbouwing is een monumentale gevelsteen uit de zestiende eeuw verplaatst naar de noordelijke zijgevel. Het is een kledingluik van hardsteen, dat oorspronkelijk open was. Erboven is een voorstelling in steen van een man die de Venlose weeskinderen kleding geeft. Daar weer boven lezen we:

Werpt voorden

weisen wat hierin

so voel u Godt

gift in den sin.

foto: Zebra Fotostudio's
Placeholder for Ald WeishoésAld Weishoés
Restauratiewerk aan de topgevel
Placeholder for Ald WeishoesAld Weishoes

Weeshuis

In 1832 woonden in het weeshuis 23 meisjes en 26 jongens. Ze waren katholiek en nog geen achttien jaar. De meisjes en jongens leefden gescheiden van elkaar. De jongens leerden een ambacht, de meisjes bekwaamden zich in huishoudelijke taken. Vanaf hun achttiende werden ze geacht op eigen benen te staan.


Stadsherberg Ald Weishoès

In 2019 is Antares, eigenaar van het rijksmonument, gestart met grondige restauratie- en renovatiewerkzaamheden. Het uitgangspunt voor de restauratie is daarbij het jaartal 1925 toen het Ald Weishoès een hofstructuur kreeg. In de loop der jaren zijn diverse gangen en de binnenhof dichtgemaakt, waardoor het pand zijn logica en veel daglicht verloor. Antares brengt met deze restauratie de oorspronkelijke structuur van het pand terug. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de voorgevel uit 1611 die tijdens de verbouwing in 1925 - 1927 gehandhaafd is gebleven. Het voegwerk wordt vernieuwd, kozijnen worden geschilderd en mergel ornamenten worden vervangen. De gemeenschapsfunctie die het pand al sinds de jaren '60 van de vorige eeuw had, blijft bestaan. Daarnaast worden er studentenkamers en een hostel in het pand gerealiseerd. Als Stadsherberg Ald Weishoès wordt het pand weer ‘ein thoés boeteshoés’ (een thuis buitenshuis) voor inwoners van Venlo, verenigingen, studenten, gasten en toeristen.

Prent Ald Weishoés 1871 (collectie Will Steegh)
Placeholder for Prent Oud Weeshuis 1871Prent Oud Weeshuis 1871

Je raakt niet uitgekeken in Venlo

Erfgoud

Middeleeuws dubbelhuis

Gasthuisstraat 13-15

Placeholder for Gasthuisstraat 13-15 Middeleeuws dubbelhuisGasthuisstraat 13-15 Middeleeuws dubbelhuis
Erfgoud

Tankstation American Petroleum Company

Keulsepoort 3

Placeholder for PompstationPompstation
Erfgoud

Middeleeuws handelshuis

Parade 66

Placeholder for Sounds VenloSounds Venlo
Erfgoud

City Theater

Vleesstraat 36

Placeholder for City theaterCity theater
Erfgoud

'Huis Schreurs'

Grote Kerkstraat 19-21

Placeholder for Huis SchreursHuis Schreurs
Erfgoud

Handelshuis 'Puddingfabriek'

Houtstraat 9-11

Placeholder for Handelshuis 'Puddingfabriek'Handelshuis 'Puddingfabriek'

Beluister het fragment

Het verhaal van het Ald Weishoés