• Placeholder for 1087 ingang parkeergarage1087 ingang parkeergarage

Hoe bewegen inwoners door de gemeente Venlo?

Hoe bewegen inwoners door de gemeente Venlo?

Hoe beweegt u zich door Venlo en de omliggende dorpen? Die vraag staat centraal in een mobiliteitsenquête van de gemeente Venlo. Met die informatie kan de gemeente goede keuzes maken voor de toekomst van mobiliteit: waar moeten fietspaden worden verbreed, waar is de parkeerdruk hoog, hoe kunnen we mensen helpen om duurzamer te verplaatsen.

Nieuw parkeerbeleid

Komend jaar gaat de gemeente Venlo een nieuwe parkeerbeleid opstellen. Natuurlijk is daarin aandacht voor parkeren in de binnenstad van Venlo. Maar een belangrijk deel van het plan gaat over het parkeren in de dorpen, woonwijken en in de dorpscentra. Voor het parkeerbeleid wil de gemeente weten wat de grootste ergernissen zijn, maar ook wat de dromen zijn op het gebied van parkeren en tegelijkertijd mogelijkheden verkennen voor minder CO2 uitstoot .

Een nieuw Fietsplan

In het nieuwe Fietsplan maakt de gemeente Venlo heldere keuzes over waar de komende jaren geïnvesteerd kan worden voor de fiets. Het doel hiervan is de stad en dorpen beter te ontsluiten, mensen meer te laten bewegen en tegelijkertijd te zorgen voor minder CO2 uitstoot . Voor dit Fietsplan wil de gemeente graag weten hoe u fietst, welke knelpunten u tegenkomt en welke verbindingen zouden moeten worden verbeterd.

De enquête

Wilt u meedoen aan de enquête? Ga dan naar https://surveys.enalyzer.com?pid=b7tap2mf. U kunt de enquête invullen tussen 11 december en 31-12-2020. In de enquête kunt aangeven wat u belangrijk vindt op het gebied van mobiliteit in Venlo. Via de enquête kunt u zich ook aanmelden om verder in gesprek te gaan met over mobiliteit in onze gemeente.

e-smartec

Om goede keuzes te kunnen maken voor het nieuwe fietsplan en parkeerbeleid vindt de gemeente het belangrijk om gebruik te maken van de expertise en ervaringen van de eigen inwoners. Dit belang wordt ook erkend op internationaal (Europees) niveau. In het innovatieve Europese project e-smartec (enhanced sustainable mobility with marketing techniques) werkt de gemeente Venlo samen met Europese stakeholders uit zes regio’s in Europa. Binnen dit project wordt de inzet van marketingtechnieken bij het verkennen en oplossen van mobiliteitsuitdagingen verkend en geëvalueerd. Zo ook deze enquête.

E-smartec maakt onderdeel uit van het INTERREG Europe programma en wordt gefinancierd vanuit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie.


Placeholder for LogoLogo

Blijf op de hoogte van de leukste verhalen, nieuwste hotspots en evenementen die je niet wilt missen!

Meld je aan voor de nieuwsbrief