• MO 140520 003

Parade 26

Een middeleeuws handelshuis achter een moderne façade

Verborgen achter moderne voorzetwandjes

In binnenstad komen onder systeemplafonds en achter voorzetwandjes soms constructie-elementen tevoorschijn uit vervlogen tijden. Hoewel de gevel anders doet vermoeden werd dit huis aan de Parade in 1385 gebouwd.

Bij een verbouwing van het bovenhuis aan de Parade worden in 2018 gave resten aangetroffen van een zijgevel in vakwerk. Bij deze bouwmethode werd een geraamte van houten balken neergezet. Met takken en twijgen werden deze dicht gevlochten om vervolgens met en laag leem of klei te worden afgestreken.


Zijgevel anno 1385

In 1343 kreeg Venlo stadsrechten en brak er een periode aan van economische bloei. Handelaren verdienden een fortuin met scheepvaart over de Maas en in de stad werden in rap tempo imposante handelshuizen in vakwerk opgetrokken. Op basis van de jaarringen van het hout wordt de muur gedateerd van kort na 1385.

Het hout van het achterhuis blijkt een halve eeuw jonger te zijn. De bomen zijn in 1431 gekapt en de balken hiervan zijn vlak daarna gebruikt. Het voorhuis is later versteend, waarbij nieuwe balklagen zijn aangebracht, waaronder één uit 1504.

Placeholder for MO 010520 174 MO 010520 174