• 8 Sint Jorisgasthuis Gasthuisstraat 5

De Gasthuisstraat

Een straat met een (verborgen) geschiedenis

Nummer 13 en 15: één groot dubbelhuis

Vanaf de 15e eeuw werden houten huizen in Venlo steeds vaker voorzien van stenen gevels, een verstening die op grote schaal plaatsvond. De panden 13 en 15 op de Gasthuisstraat vormden aanvankelijk één groot dubbelhuis, gebouwd door een rijke middeleeuwse handelaar.

Het huis had een dubbele kelder met een steunmuur in het midden. Deze muur liep van de kelder tot de nok. Op de begane grond en eerste etage waren openingen, waardoor de huizen met elkaar waren verbonden.


Het Sint-Jorisgasthuis

Er liep een doorgang van het dubbelhuis naar de Sint-Joriskapel die achter het huis lag en als enige bewaard bleef in 1509. In het middeleeuwse Venlo lagen diverse gasthuizen. Het vermoeden bestaat dat het dubbelhuis dienst deed als het gasthuis waar de straat haar naam aan ontleent.

Het dubbelpand heeft een indrukwekkende middeleeuwse kap, vervaardigd uit bomen die eeuwen in de buurt van de vestingstad Venlo hebben gestaan.

Sinds de verhuizing van het gasthuis naar de Lohofstraat in 1626 wordt de kapel gebruikt door de protestantse gemeente van Venlo. Bouwmeester Pleun van Bolnes leidde de verbouwing in 1717-1718, waardoor het gebouw zijn huidige uiterlijk kreeg.

Placeholder for 8 Sint Jorisgasthuis Gasthuisstraat 1 8 Sint Jorisgasthuis Gasthuisstraat 1

Spot jij het hardstenen voetstukje?

In de verder onopvallende gevel is een detail, dat eruit springt. Letterlijk en figuurlijk. Het is een hardstenen voetstukje, dat dateert uit de vijftiende eeuw. Ooit heeft er een heiligenbeeldje op gestaan. Mogelijk dat van Sint Joris met de draak, de patroonheilige van het gasthuis.

Placeholder for 8 Sint Jorisgasthuis Gasthuisstraat 6 8 Sint Jorisgasthuis Gasthuisstraat 6

Handelshuis ‘de Klak’

Schijn bedriegt, een voorgevel soms ook. Niets doet vermoeden dat Gasthuisstraat 3 een van de oudste huizen van Venlo is. De gevel stamt grotendeels uit 1941, maar daarachter gaat een eeuwenoude constructie schuil.

Het huis werd samen met de buurman op nummer 5 door een ‘middeleeuwse projectontwikkelaar’ gebouwd rond 1428. Kruisgewelven, balklagen de complete kap bleven tot op de dag van vandaag bewaard. De naam, handelshuis 'de Klak' van het pand is een verbastering van claque, wat hoge hoed betekent.


Handelshuis ‘Stadt Frankfort’

Op de Markt kruisten in de middeleeuwen belangrijke land- en handelswegen. Op dit economische middelpunt van de stad, ‘t Cruys genoemd, werd in de 15e eeuw (vermoedelijk met de bouwmaterialen van een ouder gebouw) het handelshuis aan Gasthuisstraat 2 opgericht.

De benaming duidt op de handelscontacten van de middeleeuwse bouwheer. Delen van de kap dateren nog uit 1344. De gevelbepleistering kwam in de 19e eeuw tot stand.

Placeholder for Erfgoud Gasthuisstraat Erfgoud Gasthuisstraat