twtripadvisor
Om de opdrachten uit te kunnen voeren werkt Venlo Partners* nauw samen met een sterk team ZZP’ers met elke hun specifieke expertise en de mogelijkheid om mee te kunnen bewegen met de dynamiek van Citymarketing! Per 1 oktober 2015 treedt Ruud Stikkelbroeck, als opvolger van Paul Terpstra, in dienst als directeur.

Venlo Partners
Venlo Partners verbindt partijen en initiatieven die Venlo via de binnenstad, evenementen en het studentenleven verder op de kaart zetten. Nieuwe en bestaande initiatieven worden aangejaagd. Lokale en regionale initiatieven worden ‘omarmd’ en gekoppeld aan de ‘branding’ van het merk Venlo. Venlo Partners is, door haar strategische samenwerkingsverbanden en haar pragmatische daadkracht als citymarketingorganisatie een onmisbare schakel tussen regionale ambities en de realisatie van projecten.

Venlo Partners focust op de realisatie van de strategische visie Venlo2030. De doelstelling: Bewoners van Venlo bewust maken van hun ambassadeurschap van hun stad. Bezoekers uit de stad en regio, met name de jonge ambitieuze bezoekers, laten we de binnenstad her-ontdekken. En studenten, die een positieve invloed op de aantrekkelijkheid van de stad hebben, binden we aan de stad Venlo. De activiteiten en het effect van Venlo Partners zijn uitvoerig gemeten. Het evaluatierapport treft u hier aan.  


Venlo mijn stad
Venlo Winkelstad
Venlo Studentenstad